Όροι χρήσης


Terms & Conditions

ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ


Oροι και Προϋποθέσεις

Ορισμοί

Κάθε ένας από τους όρους που αναφέρονται παρακάτω έχει σε αυτούς τους Όρους Πώλησης LaraClassified Service (εφεξής "Όροι") τις ακόλουθες έννοιες:

1.     Ανακοίνωση: αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα (οπτικά, κείμενα, ήχος, φωτογραφίες, σχέδια), που παρουσιάζονται από ένα διαφημιστικό διαφημιστικό υπό την αποκλειστική του ευθύνη, προκειμένου να αγοράσουν, να ενοικιάσουν ή να πουλήσουν ένα προϊόν ή υπηρεσία και να μεταδοθούν στον Ιστότοπο και ιστότοπος για κινητά.

2.     Διαφημιζόμενος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ένα σημαντικό, εγκατεστημένο στη Γαλλία, διατηρεί λογαριασμό και έχει υποβάλει ανακοίνωση από αυτόν, στον Ιστότοπο. Οποιοσδήποτε Διαφημιζόμενος πρέπει να είναι συνδεδεμένος στον Προσωπικό Λογαριασμό για κατάθεση και διαχείριση των διαφημίσεών του. Η πρώτη κατάθεση διαφήμισης συνεπάγεται αυτόματα τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού στον Διαφημιζόμενο.

3.     Προσωπικός λογαριασμός: αναφέρεται στον ελεύθερο χώρο από οποιονδήποτε διαφημιστή πρέπει να δημιουργήσει και τον οποίο θα πρέπει να συνδεθεί από τον Ιστότοπο για τη διάδοση, τη διαχείριση και την προβολή των διαφημίσεών του.

4.     LaraClassified: σημαίνει την εταιρεία που δημοσιεύει και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο και τον ιστότοπο για κινητά {YourCompany}, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Κοτονού με τον αριθμό {YourCompany Registration Number} του οποίου η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση {YourCompany Address}.

5.     Εξυπηρέτηση πελατών: LaraClassified σημαίνει το τμήμα στο οποίο ο Διαφημιζόμενος μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτήν την υπηρεσία μέσω email κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στον ιστότοπο και στον ιστότοπο για κινητά.

6.     LaraClassified Service: Το LaraClassified σημαίνει τις υπηρεσίες που διατίθενται σε χρήστες και διαφημιζόμενους στον ιστότοπο και στον ιστότοπο για κινητά.

7.     Ιστότοπος: σημαίνει ο ιστότοπος που διαχειρίζεται η LaraClassified, προσπελάσιμος κυρίως από τη διεύθυνση URL http://www.bedigit.com και επιτρέποντας στους χρήστες και τους διαφημιζόμενους να έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω διαδικτύου LaraClassified.

8.     Ιστότοπος για κινητές συσκευές: είναι ο ιστότοπος για κινητά που διαχειρίζεται η LaraClassified, προσβάσιμος από τη διεύθυνση URL http://www.bedigit.com και επιτρέπει στους χρήστες και τους διαφημιζόμενους να έχουν πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας τους {YourSiteName}.

Χρήστης: οποιοσδήποτε επισκέπτης με πρόσβαση στην υπηρεσία LaraClassified μέσω του ιστότοπου και του ιστότοπου για κινητές συσκευές και της υπηρεσίας συμβούλων LaraClassified προσβάσιμη από διαφορετικά μέσα.

 

 

 

Θέμα

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθορίζουν τους συμβατικούς όρους που ισχύουν για οποιαδήποτε συνδρομή από έναν Διαφημιζόμενο που συνδέεται με τον Προσωπικό Λογαριασμό του από τον Ιστότοπο και τον ιστότοπο για κινητά.

 

Αποδοχή

Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου από Διαφημιζόμενο είναι η πλήρης αποδοχή των τρεχόντων Όρων.

 

Ευθύνη

Η ευθύνη για το LaraClassified δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για μη εκτέλεση ή ακατάλληλη εκτέλεση του δέοντος ελέγχου, είτε λόγω του Διαφημιζόμενου, είτε για περίπτωση μεγάλης δύναμης.

 

Τροποποίηση αυτών των όρων

Η LaraClassified διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει όλους ή μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων.

Συνιστάται στους διαφημιζόμενους να συμβουλευτούν τους Όρους για να γνωρίζουν τις αλλαγές.

 

Διάφορα

Εάν μέρος των Όρων πρέπει να είναι παράνομο, άκυρο ή ανεφάρμοστο για οποιονδήποτε λόγο, οι εν λόγω διατάξεις θα θεωρούνται άγραφες, χωρίς να αμφισβητείται η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων θα συνεχίσουν να ισχύουν μεταξύ Διαφημιζόμενων και LaraClassified.

Οποιαδήποτε παράπονα θα πρέπει να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών LaraClassified.


Προστατευτείτε από την απάτη στο Διαδίκτυο!

Η συντριπτική πλειονότητα των διαφημίσεων δημοσιεύεται από έντιμους ανθρώπους και εμπιστοσύνη. Έτσι μπορείτε να κάνετε εξαιρετικές επιχειρήσεις. Παρ 'όλα αυτά, είναι σημαντικό να ακολουθείτε μερικούς κανόνες κοινής λογικής που ακολουθούν για να αποτρέψετε οποιαδήποτε απόπειρα απάτης.

Οι συμβουλές μας

• Να συνεργαστείτε με άτομα που μπορείτε να συναντήσετε προσωπικά.

• Ποτέ μην στέλνετε χρήματα μέσω της Western Union, της MoneyGram ή άλλων ανώνυμων συστημάτων πληρωμής.

• Μην στέλνετε ποτέ χρήματα ή προϊόντα στο εξωτερικό.

• Μην δέχεστε επιταγές.

• Ρωτήστε για το άτομο που αντιμετωπίζετε με άλλο επιβεβαιωτικό όνομα πηγής, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου.

• Διατηρείτε αντίγραφα όλης της αλληλογραφίας (email, διαφημίσεις, επιστολές κ.λπ.) και λεπτομέρειες του ατόμου.

• Εάν μια συμφωνία φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή, υπάρχει κάθε πιθανότητα να συμβαίνει αυτό. Επωδός.

     Αναγνωρίστε την απόπειρα απάτης

• Οι περισσότερες απάτες έχουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά:

• Το άτομο είναι στο εξωτερικό ή ταξιδεύει στο εξωτερικό.

• Το άτομο αρνείται να σας συναντήσει αυτοπροσώπως.

• Η πληρωμή γίνεται μέσω Western Union, Money Gram ή επιταγής.

• Τα μηνύματα είναι σε σπασμένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή ...).

• Τα κείμενα φαίνεται να αντιγράφονται και να επικολλούνται.

• Η συμφωνία φαίνεται να είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή.